Skrutky
Na montáž strešnej a trapézovej krytiny sa používajú špeciálne samovrtné skrutky s EPDM podožkou, ktorá zabezpečuje tesnosť spoju. Bočné alebo pozdĺžne spoje plechov sú dodatočne pripevnené pomocou nitov alebo skrutiek. Dodávame skrutky v základných farebných odtieňoch zodpovedajúcich strešnej krytine.

TESNIACE PÁSYTesniace pásy (compribandy)
sú polyuretánové peny s otvorenými pórmi, sú to porézne peny zaisťujúce účinné prevetrávanie strechy a odvetrávanie vnútornej vlhkosti. Používajú sa ako výplň nepravidelných otvorov v úžľabí a nároží, zo spodnej strany majú obojstrannú samolepiacu pásku pre uľahčenie montáže na utesnenie úžľabia a iných prechodov vlnitej krytiny na rovný plech. Vyrába sa v 1m dlžkach a používa sa ako dodatočné opatrenie proti hnanému dažďu, snehu, prachu a zalietavaniu hmyzu a vtákov po oboch stranách úžľabia. Utesňovací klinový pás sa prilepuje samolepiacou vrstvou k pásu úžľabia v krajoch vedľa výstupkov na pribitie, pri výpočte počítame dlžku užlabia 2x. Udáva sa v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

HREBENÁČ SEDLOVÝHrebenáč (sedlový)
Slúži na prekrytie hrebeňa. Používa sa pri krytine UNIDACH a TRAPÉZOVÝCH plechov – prekrýva hrebeň aj nárožie strechy. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky hrebeňa a nárožia a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm) udáva sa v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

Prechod rôznych sklonov
Slúžia na „premostenie“ medzi dvoma rôznymi sklonmi krytín. Jedna časť sa podkladá pod krytinu a druhá na krytinu. používa sa pri prechode zo sedlovej strechy na pultovú alebo opačne. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky prechodu a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm ) udáva sa v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

Prechod rôznych typov krytín
Slúži na oddelenie rôznych druhov krytín na jednej streche. používa sa na oddelenie rôznych druhov krytín na jednej streche. Umiestňuje sa pozdĺž celej dĺžky krytiny a vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítame dĺžky krytiny v miestach kde sa použije lišta a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm) udáva sa v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

ZÁVETERNÁ LIŠTAZáveterná lišta (pod krytinu)
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny.

na krytinu:
používa sa na pri všetkých typov trapézov ako záveterná lišta v mieste prvej a poslednej krokvy vyrába sa štandardne v 2m dĺžkach. Na požiadanie ju vieme vyrobiť aj na mieru. umiestňuje sa pozdĺž celej dĺžky krokvy spočítavame dĺžky krajných krokiev – záveterných a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm )

pod krytinu:
používa sa pri pultovej streche pri krytine Škridplech, Gapa a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta vo vrchnej časti strechy
vyrába sa v 2m dĺžkach spočítavame celkovú šírku strechy – ukončovacia vrchná a vydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm) udáva sa v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy udáva sa v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy

BOČNÉ LEMOVANIEBočné lemovanie (pod krytinu, na krytinu)
používa sa najmä na stykoch strechy so zvislou stavebnou konštrukciou spočítavame dĺžku lemovania v styku krytiny so stavebnou konštrukciou a vydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm ) vyrába sa v 2m dĺžkach udáva sa v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy


ÚŽLABIEÚžľabie
používa sa na odvedenie vody v úžlabí pri krytine Škridplech, Gapa a všetkých druhoch trapézov vyrába sa v 2m dĺžkach spočítavame dĺžky všetkých úžlabí a vydelíme 1,8 ( spájanie s prekrytím 20cm ) udáva sa v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy k úžlabiu je nevyhnutné zarátať aj Compriband – tesniaci pás UNI

ODKVAPOVÉ LEMOVANIEOdkvapové lemovanie
používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu vyrába sa v 2m dĺžkach. Na požiadanie ju vieme vyrobiť aj na mieru. sčítavame dĺžky všetkých obvodových strán, kde bude umiestnený odkvapový žľab a vydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm ) udáva sa v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy


Strešný výlez
Strešné výlezy slúžia ako výstupy na strechu, pre vykonanie technickej údržby komína, strešného plášťa alebo antény a súčasne na presvetlenie interiérov. Mali by vzbudzovať jednotu so strechou a nepôsobiť akoby na nej bola diera. Je dôležité, aby vytvorili harmóniu s klampiarskym detailom i strešným plášťom.

ODVETRÁVACÍ PÁS MASLENOdvetrávací pás hrebeňa MASLEN
používa sa odvetranie krytiny umiestňuje sa pod hrebenáč na celú dĺžku štítového aj nárožného hrebeňa udáva sa v bežných metroch so zaokrúhlením nahor na celé bežné metreKONTAKTNÁ FÓLIAKontaktná vysokodifúzna fólia
umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu krytiny celkovú plochu krytiny v m2 vydelíme 75 (m2) udáva sa v m2 so zaokrúhlením nahor na celé balenia ( 1 balenie = 75m2 )

Odvetrávacia mriežka
používa sa proti vniknutiu hmyzu do priestoru pod krytinou umiestňuje sa pod odkvapové lemovanie udáva sa v bm so zaokrúhlením nahor podľa celkovej dĺžky odkvapového lemovania

Asfaltový pás okolo komína
používa sa namiesto oplechovania komína udáva sa v bežných metroch podľa rozmerov komína

OPRAVNÝ LAKOpravný lak
používa sa na zatieranie prípadných škrabancov spôsobených pri preprave alebo montáži predáva sa v ks po 12ml. používa sa 1 lak do 150m2 krytiny

Vetrací hrebeň 1000/50
ochrana pred lístím a drobnými zvieratami

RPESTUPOVÁ MANŽETAPrestupová manžeta
má univerzálne využitie ( prestup kanalizačnej vetračky, elektrického vedenia, antény ) rozmer manžety je daný priemerom telesa prestupujúceho nad strechu.