Antikondenzačná folia DRIPSTOP

Antikondenzačná fólia DRIPSTOP je vyrobená z nespočetného množstva medzi sebou prepojených PES vlákien. Medzi týmito vláknami existujú malé komôrky. Ich účelom je uchovávať kondenzát do tej doby, kým sa po vonkajšom oteplení opäť nevyparí späť do miestnosti (cca 500 g /m2 za 6 hodín). Úsporné riešenie na problémy kondenzácie vo vnútri objektov s neizolovanou strechou.
 
 
  
drip_stop
Antikondenzačná fólia DRIPSTOP je vyrobená z nespočetného množstva medzi sebou prepojených PES vlákien.
Medzi týmito vláknami existujú malé komôrky, ich účelom je uchovávať kondenzát do tej doby, kým sa po vonkajšom oteplení opäť nevyparí späť do miestnosti (cca 500 g /m2 za 6 hodín).


Aby celý cyklus správne fungoval, potrebuje sa fólia počas dňa vysušiť. Preto je v budove potrebné zabezpečiť primerané odvetranie.
spravne_odvetranienespravne_odvetranie 
 
 
Adhéziu DR!PSTOPU k trapézovému plechu zabezpečuje špeciálne vode odolné lepidlo, jeho štruktúra a vlastnosti nepodliehajú vplyvom staroby.

VÝHODY:
- Nikdy viac žiadne kvapkanie z otvorenej strechy do krytého priestoru
- Trvanlivosť - DRIPSTOP je odolný voči trhaniu a oderu a ani sa nezničí ako bežná izolácia
- Ľahko sa čistí, buď vodou z hadice alebo umývaním pod tlakom
- Horľavosť A2 - s1, d0 (EN 13501/1)
- Odolnosť voči baktériám
- Zlepšenie akustiky budov (zmenší sa ozvena)
- Redukcia hluku pri daždi: -3dB
- Absorbcia vody: 700-900 g/m3

CHEMICKÁ ODOLNOSŤ:
DRIPSTOP - je odolný voči väčšine chemických látok, ktoré sa bežne dostávajú do kontaktu s materiálom
                 - nemal by však prísť do kontaktu so žiadnym rozpúšťadlom, tukom, olejom a pod.


AKO PREDÍSŤ VZLÍNAVOSTI
Aby sme predišli vzniku kapilarty, je dôležité nedávať DRIPSTOP tam, kde sa plechy navzájom prekrývajú.
V pozdĺžnych spojoch sa tento problém rieši tak, že šírka anti-kondenzačnej fólie je o niekoľko centimetrov užšia ako samotný plech.
Avšak väčšiu pozornosť je treba venovať miestam, kde sa plechy priečne prekrývajú a kde voda odteká zo strechy do odkvapu.
V prípade priečneho prekrývania by sa malo upraviť posledných 5-10 cm fólie a v prípade presahu nad odkvapom stačí upraviť približne 5 cm. vzlinavost_02

vzlinavost_01
vzlinavost_03

 
MONTÁŽ
Montáž trapézových plechov s antikondenzačnou fóliou môže robiť iba klampiar, ktorý je zaškolený a pozná všetky postupy a úpravy plechov pre umiestnením na stavbu.  

POUŽITIE
Antikondenzačná fólia DRIPSTOP sa aplikuje na vnútornú stranu trapézových plechov a jej účelom je zabrániť okvapkávaniu kondenzátu do vnútorných priestorov budovy.
Používa sa najmä v nezateplených skladoch, kde sa na vnútornej strane trapézového plechu z dôvodu zmien vonkajších teplôt tvorí kondenzát. Ten potom okvapkáva dole a môže poškodiť uskladnený tovar.

Ďalej je táto úprava často používaná v poľnohospodárskych objektoch, kde z dôvodu vysokej koncentrácie vlhkosti z ustajnených zvierat vzniká na strope i na zateplenej streche veľká kondenzácia.

Používa sa všade, kde by okvapkávanie kondenzátu zo stropu spôsobilo problém. 


UPOZORNENIE!
Spoj má trvalý charakter. Materiál DRIPSTOP nemožno odstraňovať a znova lepiť.
Ak je DRIPSTOP používaný v stajniach alebo stodolách, odporúčame ho umyť aspoň raz za rok protiplesňovým prostriedkom. Pri montáži krytiny musíte odstrániť jav kapilárneho oddeleného priestoru.

dripstop_realizacia