Stiahnite si všetky .DBX súbory uvedené na tejto stránke v jednom súbore .ZIP (1,2 MB)
 
Rohové napojenie (jednoplášťová stena) .DXF
Rohové napojenie stien (dvojplášťová stena) .DXF
Rohové napojenie (dodatočné zateplenie strechy) .DXF
Bočné napojenie steny a strechy (vlny na oboch trapézoch rovnobežne) .DXF
Bočné napojenie steny a strechy (vlny na oboch trapézoch navzájom kolmé) .DXF
Bočné napojenie steny a strechy pri atike (dodatočné zateplenie strechy) .DXF
Bočné napojenie steny a strechy pri atike (vlny na oboch trapézoch navzájom kolmé) .DXF
Bočné napojenie steny a strechy pri atike (vlny na oboch trapézoch rovnobežne) .DXF
Napojenie steny a strechy pri atike (vlny na oboch trapézoch rovnobežné) .DXF
Bočné napojenie steny a strechy pri odkvape (vlny na oboch trapézoch navzájom kolmé) .DXF
Bočné ukončenie strechy (jednoplášťová stena a strecha) .DXF
Hrebeň (jednoplášťová strecha) .DXF
Hrebeň (vlny na oboch trapézoch navzájom kolmé) .DXF
Hrebeň (vlny na oboch trapézoch rovnobežne) .DXF
Napojenie steny a strechy pri odkvape (vlny na oboch trapézoch rovnobežne) .DXF
Napojenie steny a strechy pri atike (jednoplášťová strecha a atika) .DXF
Prestupy stenou a strechou (jednoplášťová stena a strecha) .DXF
Spodné ukončenie (dvojplášťová stena) .DXF
Spodné ukončenie steny (dodatočné zateplenie strechy) .DXF
Spodné ukončenie steny (jednoplášťová stena a strecha) .DXF
Ukončenie pultovej steny a strechy (jednoplášťová stena a strecha) .DXF
Ukončenie strechy pri odkvape (jednoplášťová stena a strecha) .DXF
Úžľabie (jednoplášťová strecha) .DXF
Úžľabie (vlny na oboch trapézoch rovnobežne) .DXF
Vetracia nadstavba malá (jednoplášťová strecha a stena) .DXF
Zvislý rez stenou pri okne (dodatočné zateplenie strechy) .DXF
Zvislý rez stenou pri okne (jednoplášťová stena) .DXF
Zvislý rez stenou pri okne (dvojplášťové steny) .DXF