Záručná doba:

  • na Polyester lesklý a matný 25 je 10 rokov
  • na Polyester HB 50 µm je 30 rokov
  • na hliníkové strešné krytiny je 60 rokov


Podrobné informácie o záruke nájdete v záručnom liste.