Skrutky
Na montáž strešnej a trapézovej krytiny sa používajú špeciálne nerezové samovrtné skrutky s EPDM podožkou, ktoré zabezpečujú tesnosť spoju. Skrutky dodávame v základných farebných odtieňoch zodpovedajúcich strešnej krytine.
AluGAPA - použitie len nerezových skrutiek.

TESNIACE PÁSYTesniace pásy (compribandy)
sú polyuretánové peny s otvorenými pórmi, sú to porézne peny zaisťujúce účinné prevetrávanie strechy a odvetrávanie vnútornej vlhkosti. Používajú sa ako výplň nepravidelných otvorov v úžľabí a nároží, zo spodnej strany majú samolepiace pásky. Vyrábajú sa v 1m dlžkach a používajú sa ako dodatočné zabezpečenie proti hnanému dažďu, snehu, prachu a zalietavaniu hmyzu a vtákov po oboch stranách úžľabia Utesňovací klinový pás sa prilepuje samolepiacou vrstvou k pásu úžľabia. Pri výpočte počítame na dĺžku úžľabia dvakrát. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

HREBENÁČHrebenáč (oblý)
Slúži na prekrytie hrebeňa. Používa sa pri krytine  AluGapa – prekrýva hrebeň aj nárožie strechy, vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky hrebeňa a nárožia a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.

Prechod rôznych sklonov
Slúži na „premostenie“ medzi dvoma rôznymi sklonmi krytín. Jedna časť sa podkladá pod krytinu a druhá na krytinu. Používa sa pri prechode zo sedlovej strechy na pultovú alebo opačne. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítame všetky dĺžky prechodu a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm ). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť v dĺžkach na mieru až do 4 metrov. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.

Prechod rôznych typov krytín
Slúži na oddelenie rôznych druhov krytín na jednej streche.
Umiestňuje sa pozdĺž celej dĺžky krytiny. Vyrába sa v 2m dĺžkach, Pre výpočet spočítame dĺžky krytiny v miestach kde sa použije lišta a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť v dĺžkach na mieru až do 4 metrov. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.

ZÁVETERNÁ LIŠTAZáveterná lišta pod krytinu
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri pultovej streche pri krytine AluGapa a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta vo vrchnej časti strechy.
Pre výpočet spočítavame celkovú šírku strechy – ukončovacia vrchná a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.

Záveterná lišta na krytinu
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri pultovej streche pri krytine AluGapa a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta vo vrchnej časti strechy.
Pre výpočet spočítavame celkovú šírku strechy – ukončovacia vrchná a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.

BOČNÉ LEMOVANIEBočné lemovanie pod krytinu
Používa sa najmä na stykoch strechy so zvislou stavebnou konštrukciou.  Pre výpočet spočítavame dĺžku lemovania v styku krytiny so stavebnou konštrukciou a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm), vyrába sa v 2m dĺžkach. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.

Bočné lemovanie na krytinu
Používa sa najmä na stykoch strechy so zvislou stavebnou konštrukciou. Pre výpočet spočítavame dĺžku lemovania v styku krytiny so stavebnou konštrukciou a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm), vyrába sa v 2m dĺžkach. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.
 
ÚŽLABIEÚžľabie
Používa sa na odvedenie vody v úžlabí pri krytine GAPA a  AluGapa a všetkých druhoch trapézov. Vyrába sa v 2m dĺžkach, pre výpočet spočítavame dĺžky všetkých úžlabí a vydelíme 1,8 (spájanie s prekrytím 20cm). K úžlabiu je nevyhnutné zarátať aj Compriband – tesniaci pás UNI. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť v dĺžkach do 4 metrov. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.
 
ODKVAPOVÉ LEMOVANIEOdkvapové lemovanie
Používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu. Vyrába sa v 2m dĺžkach. Na požiadanie ju vieme vyrobiť aj na mieru. Pre výpočet  sčítavame dĺžky všetkých obvodových strán, kde bude umiestnený odkvapový žľab a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm). Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.
 
SNEHOVÁ ZÁBRANASnehová zábrana
Používa sa na zadržanie snehu na streche, na šírku 1,1m je potrebné umiestniť 5 ks snehových zábran pre škridplech, Vegu, Symetru, a 4ks snehových zábran pre strešnú krytinu Gapa a AluGAPA, pri dĺžke strechy nad 3,5m je potrebné umiestniť ďalší rad snehových zábran. Ku každému kusu snehovej zábrany je potrebné zarátať 2ks dlhých skrutiek (60-80x4,8mm) a 2ks krátkych skrutiek (20x4,8mm). Počet sa udáva sa v kusoch. Pri montáži je nutné dodržiavať montážny návod - najmä čo sa týka počtu kusov v závislosti na snehovom pásme.
Cenník odkvapových systémov MASLENTu si môžete pozrieť normované zaťaženie snehom pre konkrétne oblasti ako aj montáž. (PDF 2,4M)

(Pre prehliadanie tabuliek vo formáte .PDF je potrebný program Adobe Reader
Bezplatne si ho môžete stiahnuť z adresy na stránke Adobe)

Strešný výlez
Strešné výlezy slúžia ako výstupy na strechu, pre vykonanie technickej údržby komína, strešného plášťa alebo antény a súčasne na presvetlenie interiérov.

ČELO HREBENÁČAČelo hrebenáča
Používa sa na uzatvorenie oblého štítového hrebenáča pri sedlovej streche z jednej alebo z dvoch strán. Počet kusov udávame podľa počtu volných koncov štítového hrebenáča. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.


 
RHEBENÁČ KONCPVÝ NÁROŽNÝHrebenáč koncový nárožný
Používa sa na ukončenie oblého hrebenáča v nárožiach, počet kusov udávame podľa počtu nároží vyrába sa v 0,5m dĺžke. Hrúbka  0,5mm a pri hliníku 0,70 mm.
ODVETRÁVACÍ PÁS MASLENOdvetrávací pás hrebeňa MASLEN
Používa sa odvetranie krytiny a umiestňuje sa pod hrebenáč na celú dĺžku štítového aj nárožného hrebeňa. Počet sa udáva v bežných metroch so zaokrúhlením nahor na celé bežné metre.KONTAKTNÁ FÓLIAKontaktná vysokodifúzna fólia
Umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu krytiny. Celkovú plochu krytiny v m2 vydelíme 75 (m2). Počet sa udáva v m2 so zaokrúhlením nahor na celé balenia (1 balenie = 75m2).

Odvetrávacia mriežka
Používa sa proti vniknutiu hmyzu do priestoru pod krytinou, umiestňuje sa pod odkvapové lemovanie. Počet sa udáva v bm so zaokrúhlením nahor podľa celkovej dĺžky odkvapového lemovania.

Asfaltový pás okolo komína
Používa sa namiesto oplechovania komína, počet sa udáva v bežných metroch podľa rozmerov komína.

OPRAVNÝ LAKOpravný lak
Používa sa na zatieranie prípadných škrabancov spôsobených pri preprave alebo montáži. Predáva sa v ks po 12ml. Používa sa 1 lak na 150m2 krytiny.


Vetrací hrebeň 1000/50
Používa sa na začiatku strehy, chráni priestor nad odkvapom pred vtákmi a hlodavcami, slúži zároveň ako bariére proti zafúknutiu padajúceho lístia a vetvičiek pod strešnú krytinu.

RPESTUPOVÁ MANŽETAPrestupová manžeta
Má univerzálne využitie (prestup kanalizačnej vetračky, elektrického vedenia, antény) Rozmer manžety je daný priemerom telesa prestupujúceho nad strechu.