DELENIE PLECHOV
Na technologickej linke na pozdĺžne a priečne delenie plechov od 0,4 mm do 3 mm nominálnej hrúbky a šírky do 1 500 mm. Deliaca linka umožňuje delenie plechu na pásy, strihanie plechu do tabúľ a prevíjanie plechových zvitkov.

Vstupný materiál:
 • šírka: min. 100 mm, max. 1 500 mm
 • hrúbka: 0,40–3,00 mm
 • vnútorný priemer: 500 mm, 600 mm
 • vonkajší priemer: max. 1300 mm max.
 • hmotnosť zvitku: 10 000 kg

Výstup:
 • šírka: 60–700 mm
 • počet pások: 6 pásov bez orezu
 • 5 pásov s jedným bočným orezom
 • 4 pásy s dvomi bočnými orezmi
 • vnútorný priemer: 500 mm
 • vonkajší priemer: max. 1 300 mm
 • váha zväzku (balenie na vertikálnu os): 1 000 kg (na hranoly s medzidrevom)
 • váha zväzku (balenie na horizont. os): 5 000 kg (na drevenú paletu)
 • rozmer tabuľového plechu: do 1 500 x 3 000 mm (±0,5 mm)

DELENIE PLECHOV - deliaca linka