Skrutky
Na montáž a trapézovej krytiny sa používajú špeciálne samovrtné skrutky s EPDM podožkou, ktorá zabezpečuje tesnosť spoju. Skrutky dodávame v základných farebných odtieňoch zodpovedajúcich strešnej krytine.

TESNIACE PÁSYTesniace pásy (compribandy)
sú polyuretánová peny s otvorenými pórmi
sú to porézne peny zaisťujúce účinné prevetrávanie strechy a odvetrávanie vnútornej vlhkosti a používajú sa ako výplň nepravidelných otvorov v úžľabí a nároží, zo spodnej strany majú samolepiace pásky vyrábajú sa v 1m dlžkach používajú sa ako dodatočné zabezpečenie proti hnanému dažďu, snehu, prachu a zalietavaniu hmyzu a vtákov po oboch stranách úžľabia Utesňovací klinový pás sa prilepuje samolepiacou vrstvou k pásu úžľabia. Pri výpočte počítame na dĺžku úžľabia dvakrát. Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.

HREBENÁČHrebenáč (oblý)
Slúži na prekrytie hrebeňa.
používa sa pri krytine Škridplech a Vega – prekrýva hrebeň aj nárožie strechy vyrába sa v 2m dĺžkach pri objednávaní spočítame všetky dĺžky hrebeňa a nárožia a vydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm) Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy.
Prechod rôznych sklonov Slúžia na „premostenie“ medzi dvoma rôznymi sklonmi krytín. Jedna časť sa podkladá pod krytinu a druhá na krytinu. používa sa pri prechode zo sedlovej strechy na pultovú alebo opačne vyrába sa v 2m dĺžkach spočítame všetky dĺžky prechodu a vydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm ) Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť v dĺžkach na mieru až do 4 metrov.

Prechod rôznych typov krytín
Slúži na oddelenie rôznych druhov krytín na jednej streche. umiestňuje sa pozdĺž celej dĺžky krytiny vyrába sa v 2m dĺžkach spočítame dĺžky krytiny v miestach kde sa použije lišta a vydelíme 1,9 (spájanie s prekrytím 10cm) Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť v dĺžkach na mieru až do 4 metrov.

ZÁVETERNÁ LIŠTAZáveterná lišta pod krytinu
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri pultovej streche pri krytine Škridplech, Steela a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta vo vrchnej časti strechy. pri objednávaní spočítavame celkovú šírku strechy – ukončovacia vrchná a vydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm) Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami.

Záveterná lišta na krytinu
Používame ju na ukončeniach strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny. Používa sa pri pultovej streche pri krytine Škridplech, Vega a všetkých trapézoch ako ukončovacia lišta vo vrchnej časti strechy. pri objednávaní spočítavame celkovú šírku strechy – ukončovacia vrchná a vydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm) Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami.

BOČNÉ LEMOVANIEBočné lemovanie pod krytinu
používa sa najmä na stykoch strechy so zvislou stavebnou konštrukciou pri objednávaní spočítavame dĺžku lemovania v styku krytiny so stavebnou konštrukciou a vydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm) vyrába sa v 2m dĺžkach Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami.

Bočné lemovanie na krytinu
používa sa najmä na stykoch strechy so zvislou stavebnou konštrukciou pri objednávaní spočítavame dĺžku lemovania v styku krytiny so stavebnou konštrukciou a vydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm) vyrába sa v 2m dĺžkach Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami.

ÚŽLABIEÚžľabie
používa sa na odvedenie vody v úžlabí pri krytine Škridplech, Gapa a všetkých druhoch trapézov vyrába sa v 2m dĺžkach pri objednávaní spočítavame dĺžky všetkých úžlabí a vydelíme 1,8 ( spájanie s prekrytím 20cm) k úžlabiu je nevyhnutné zarátať aj Compriband – tesniaci pás UNI Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť v dĺžkach do 4 metrov.

ODKVAPOVÉ LEMOVANIEOdkvapové lemovanie
používa sa na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu vyrába sa v 2m dĺžkach. Na požiadanie ju vieme vyrobiť aj na mieru. pri objednávaní sčítavame dĺžky všetkých obvodových strán, kde bude umiestnený odkvapový žľab avydelíme 1,9 ( spájanie s prekrytím 10cm ) Počet sa udáva v kusoch so zaokrúhlením nahor na celé kusy. V prípade potreby je ich možné vyrobiť prakticky v neobmedzených dĺžkach limitovaných len prepravnými možnosťami.

SNEHOVÁ ZÁBRANASnehová zábrana
Používa sa na zadržanie snehu na streche, na šírku 1,1m je potrebné umiestniť 5 ks snehových zábran pre škridplech, a 4ks snehových zábran pre strešnú krytinu Steela a Gapa, pri dĺžke strechy nad 3,5m je potrebné umiestniť ďalší rad snehových zábran. Ku každému kusu snehovej zábrany je potrebné zarátať 2ks dlhých skrutiek (60x4,8mm) a 2ks krátkych skrutiek (20x4,8mm). Počet sa udáva sa v kusoch. Pri montáži je nutné dodržiavať montážny návod - najmä čo sa týka počtu kusov v závislosti na snehovom pásme.
Cenník odkvapových systémov MASLENTu si môžete pozrieť normované zaťaženie snehom pre konkrétne oblasti ako aj montáž. (PDF 2,4M)

(Pre prehliadanie tabuliek vo formáte .PDF je potrebný program Adobe Reader
Bezplatne si ho môžete stiahnuť z adresy na stránke Adobe)


Strešný výlez
Strešné výlezy slúžia ako výstupy na strechu, pre vykonanie technickej údržby komína, strešného plášťa alebo antény a súčasne na presvetlenie interiérov.

ČELO HREBENÁČAČelo hrebenáča
používa sa na uzatvorenie oblého štítového hrebenáča pri sedlovej streche z jednej alebo z dvoch strán počet kusov udávame podľa počtu volných koncov štítového hrebenáčaRHEBENÁČ KONCPVÝ NÁROŽNÝHrebenáč koncový nárožný
používa sa na ukončenie oblého hrebenáča v nárožiach počet kusov udávame podľa počtu nároží vyrába sa v 0,5m dĺžke
ODVETRÁVACÍ PÁS MASLENOdvetrávací pás hrebeňa MASLEN
používa sa odvetranie krytiny umiestňuje sa pod hrebenáč na celú dĺžku štítového aj nárožného hrebeňa počet sa udáva v bežných metroch so zaokrúhlením nahor na celé bežné metreKONTAKTNÁ FÓLIAKontaktná vysokodifúzna fólia
umiestňuje sa pod kontralaty na celú plochu krytiny celkovú plochu krytiny v m2 vydelíme 75 (m2) počet sa udáva v m2 so zaokrúhlením nahor na celé balenia ( 1 balenie = 75m2 )

Odvetrávacia mriežka
používa sa proti vniknutiu hmyzu do priestoru pod krytinou umiestňuje sa pod odkvapové lemovanie počet sa udáva v bm so zaokrúhlením nahor podľa celkovej dĺžky odkvapového lemovania

Asfaltový pás okolo komína
používa sa namiesto oplechovania komína počet sa udáva v bežných metroch podľa rozmerov komína

OPRAVNÝ LAKOpravný lak
používa sa na zatieranie prípadných škrabancov spôsobených pri preprave alebo montáži predáva sa v ks po 12ml. používa sa 1 lak do 150m2 krytiny

Vetrací hrebeň 1000/50
ochrana pred lístím a drobnými zvieratami

RPESTUPOVÁ MANŽETAPrestupová manžeta
má univerzálne využitie ( prestup kanalizačnej vetračky, elektrického vedenia, antény ) rozmer manžety je daný priemerom telesa prestupujúceho nad strechu