Zameranie strechy cez letecké snímky

Zameranie strechy cez letecké snímky

Novinkou v portfóliu služieb spoločnosti MASLEN s.r.o. je využívanie leteckých snímok na zameranie striech a následné vypracovanie cenovej ponuky. Momentálne je takto nasnímaná takmer polovica územia Slovenskej Republiky.

V prípade, že máte záujem o zameranie Vašej strechy, kontaktujte nás pomocou dopytového formulára, alebo emailom či telefonicky na konkrétnu prevádzku vo Vašom okolí. Zoznam prevádzok. 

Ak sa Váš dom  nachádza v databáze leteckých snímok, ktoré máme k dispozícii vypracujeme Vám ponuku bez nutnosti osobného zameranie strechy. 

Bezplatná infolinka:
0800 800 876